เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: TOP สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 76.00 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 7,317,000
เปลี่ยนแปลง: -2.50 % เปลี่ยนแปลง: -3.18%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 75.75 / 738,400 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 76.00 / 566,900
วันก่อนหน้า: 78.50 ราคาเปิด: 77.00
ช่วงราคาระหว่างวัน: 75.50 - 77.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 68.25 - 108.00
ปรับปรุงเมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2561 12:29
เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิสชั่น (%)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท) (%)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”


ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)