เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: TOP สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 78.25 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 4,004,400
เปลี่ยนแปลง: +1.50 % เปลี่ยนแปลง: 1.95%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 78.00 / 500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 78.25 / 185,500
วันก่อนหน้า: 76.75 ราคาเปิด: 76.25
ช่วงราคาระหว่างวัน: 76.25 - 78.75 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 68.25 - 110.00
ปรับปรุงเมื่อ: 16 กรกฎาคม 2561 16:36
เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิสชั่น (%)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท) (%)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”


ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)